Latvijas labdarības organizācijas

Latvijā darbojas daudzas labdarības organizācijas, kas sniedz atbalstu nelaimē un trūkumā nonākušajiem. Daļa no tām koncentrējas uz noteiktām sabiedrības grupām – bērniem, pensionāriem, invalīdiem, smagi slimajiem. Citas turpretim ir gatavas palīdzēt pilnīgi visiem, kas nonākuši nelaimē. Turpinājumā aplūkosim dažas no zināmākajām organizācijām.

Pazīstamākās labdarības organizācijas Latvijā

  1. Labdaris ir labdarības biedrība, kas sniedz atbalstu jebkuram, kam tā vajadzīga. Organizācija sadarbojas ar visām Latvijas labdarības organizācijām, kā arī sniedz atbalstu individuālos gadījumos. Atšķirībā no daudzām citām organizācijām “Labdaris” nenovirza daļu no ziedojumiem administratīviem izdevumiem. Visa nauda, kas tiek saziedota tiek novirzīta tiem, kam tā reāli ir vajadzīga. Citas organizācijas administrācijas uzdevumiem novirza līdz pat 20% no kopējās ziedojumu summas. Ziedot iespējams pa telefonu, ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot citus virtuālo norēķinu veidus.
  2. Ziedot.lv” – iespējams lielākā Latvijas labdarības organizācija. Tās organizētie pasākumi ļauj piesaistīt vairākus simtus tūkstošus eiro dažu dienu laikā. Cieši sadarbojas ar dažādiem plašsaziņas līdzekļiem, organizē labdarības koncertus un kopumā ir pati zināmākā šāda tipa organizācija Latvijā. Dibināta 2013. gadā, tāpat kā Labdarim, Ziedot.lv ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Saskaņā ar Ziedot.lv mājaslapā publicēto informāciju visu ziedojumu naudu organizācija novirza tam paredzētajam mērķim. Cilvēki, kas vēlas palīdzēt var ziedot arī dažādas mantas. Saraksts ar organizācijām, ko ziedot.lv rekomendē sadarboties ir pieejams tās mājas lapā. Papildus tam ziedot.lv ir izveidojusi arī savu rehabilitācijas centru smagi slimiem bērniem “Poga”. Ja jūtaties, ka vēlaties kādam palīdzēt, tad ziedot.lv vietnē varat atrast vairākus desmitus dažādu projektu, kas gaida atbalstu no līdzcilvēkiem.
  3. Projekts pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” ir Samariešu apvienības vadīta pārtikas programma, kas vērsta uz trūkumā nokļuvušiem Latvijas iedzīvotājiem. Iegūtie līdzekļi tiek izmantoti, lai iegādātos pārtikas produktus un sagatavoto pārtikas pakas tiem cilvēkiem, kam tās ir nepieciešamas. Atbalstu pārtikas paku sagatavošanā sniedz arī dažādi uzņēmumi, kas ziedo dažādus produktus. Saziedotie līdzekļi tiek izmantoti, lai iegādātos iztrūkstošās pārtikas preces. Samariešu apvienība norāda, ka visi ziedotie līdzekļi tiek pilnībā izmantoti pārtikas paku sagatavošanai. (Vienas pārtikas pakas vidējā cena ir seši eiro, kas ļauj vienai ģimenei sev nodrošināt ikdienas maltītes un gada laikā viens cilvēks var saņemt sešas pakas. Pretendēt uz atbalstu var ģimenes ar bērniem, kur ienākumi nepārsniedz 252 eiro uz vienu ģimenes locekli.) Iespēju robežās atbalsts tiek sniegts arī pensionāriem, taču prioritāte ir bērni.  Administratīvās (pārvaldes) izmaksas tiek segtas no mērķziedojumiem, ko sniedz starptautiskās organizācijas vai juridiskās personas tepat Latvijā.
  4. Biedrība “Gaišie spārni” ir organizācija, kas palīz maznodrošināto ģimeņu bērniem divas reizes gadā – Ziemassvētkos un 1. septembrī. Ziemassvētkos Gaišie spārni palīdz sagādāt bērniem dāvanas, bet uz skolas sākumu tiek gatavoti dažādi mācību līdzekļi, kancelejas preces un citas lietas, kas nepieciešamas jaunajā mācību gadā. Pirms piešķirt palīdzību, katra ģimene tiek personīgi sazvanīta, lai noskaidrotu, kas tieši ir nepieciešams vai vajadzīgs. Gaišie spārni ir neliela organizācija, tai nav tik plašs vēriens kā ziedot.lv vai Labdarim, taču nodoms ir cēls. Arī šīs labdarības organizācijas pārstāvji strādā bez maksas un visa nauda tiek atvēlēta konkrētam mērķim – palīdzībai bērniem.Organizācija pieņem naudas ziedojumus no fiziskām un juridiskām personām. Tā darbojas jau no 2007. gada un plašāku informāciju par tās aktivītātem var iegūt Gaišo spārnu mājas lapā.
  5. Biedrība “Esi Labs” koncentrējas uz brīvprātīgā darba kustības attīstību Latvijā, taču tas nav vienīgais organizācijas fokuss. Labdarības organizācijas pārstāvji aicina mazināt gaļas patēriņu, tādējādi mazinot dzīvnieku ciešanas un mudina palīdzēt citiem cilvēkiem visos iespējamos veidos. Liela uzmanība tiek pievērsta sabiedrības informēšanai un izglītošanai, taču aktivitātes, lielākoties, nesniedzas tālāk par informāciju savā mājas lapā. Biedrība aicina cilvēkus dzīvot atbildīgāk, priecīgāk un izturēties vienam pret otru labi. Nav zināms, vai tai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss.

Kā izvēlēties, kam ziedot?

Visas nevalstiskās organizācijas, kas vēlas nopietni nodarboties ar ziedojumu vākšanu cenšas iegūt sabiedriskā labuma statusu. Šo statusu piešķir Finanšu ministrija, izskatot organizācijas līdzšinējo darbību. Ja organizācija iegūst Sabiedriskā labuma organizācijas statusu, tā vienmēr to visur uzsver, jo juridiskās personas, sadarbojoties ar šādām organizācijām var pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem (likumdošanā noteiktajā apjomā). Lai viss būtu korekti, sabiedriskā labuma organizācijas ir pakļautas rūpīgai kontrolei un ir spiestas atskaitīties par katru izlietoto centu.

Ja esi privātpersona, nevis uzņēmējs un nodokļu atlaides uzņēmējdarbībā nav vajadzīgas, vari ziedot jebkuram, pat saviem kaimiņiem. Cilvēki, kas cieš trūkumu vai ir ar sliktu veselību vienmēr ir mums līdzās. Palīdzēt viņiem varam ikviens – ar naudu, mantiskā veidā vai vismaz ar labu vārdu un sarunu.