Labdaris mērķis

«Nekad nesaki Nekad!» Uzzinot par notikušu nelaimi, mēs bieži nodomājam – ar mums nekas tāds nekad nenotiks. Nekas tāds nekad nenotiks ar maniem radiniekiem un tuviem cilvēkiem. Tas nekad nenotiks manā pilsētā. Un tas nekad nenotiks manā valstī. Strādājot sociālās palīdzības jomā, mēs katru dienu saskaramies ar neparedzētām situācijām, kurās cilvēki ir izrādījušies pavisam bezpalīdzīgi. Jo viņi pat iedomāties nevarēja, ka ar viņiem kas tāds var notikt. Un tad mēs sapratām: cieš tie, kurus nelaime pārsteidza negaidīti. Un viņu vietā var nonākt jebkurš no mums. Diemžēl arī mūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad mēs... lasīt vairāk

Pieci darbības virzieni

 • Palīdzība veselības problēmu gadījumā

  Šī palīdzība ir balstīta uz brīvprātīgiem ziedojumiem, kas ir ziedoti slimiem bērniem un pieaugušajiem, kuru ārstēšanu vai citu medicīniskās palīdzības izmaksu segšanu Latvijas Republikas valsts iestādes nekompensē vai kompensē tikai daļēji. Atbildīgie brīvprātīgie palīgi-koordinatori no Labdaris.lv seko tam, lai tiktu sniegta visa nepieciešamā palīdzība: ārstu konsultācijas, diagnosticēšana un ārstēšana, rehabilitācija un valsts nekompensējamo medikamentu iegāde. Šis virziens ietver gan līdzekļu vākšanu palīdzības sniegšanu atsevišķiem cilvēkiem, gan rezerves summas uzkrāšanu neatliekamajiem gadījumiem. Tādiem, kad ziedojumu vākšanas kampaņas organizēšanai nav laika, jo operācija vai ārstēšana cilvēkam ir nepieciešama steidzami, lai glābtu dzīvību. Šis virziens finansē un atbalsta šādas aktivitātes:


  • Konsultācijas par palīdzības saņemšanu no valsts ārstēšanas un rehabilitāciju izmaksu kompensēšanai, kā arī medikamentu iegādes kompensēšanai
  • Finansējums retu un smagu slimību diagnostikas procedūru apmaksai, ārstēšanas un rehabilitācijas apmaksai
  • Valsts nekompensējamo medikamentu iegādes finansēšana
  • Medikamentu piegādes organizēšana slimniekam, ja nepieciešams
  • Ārstniecības, rehabilitācijas vai veselības uzlabošanas palīdzības sniegšanas projektu finansēšana
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar privātajām klīnikām un rehabilitācijas centriem
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar sabiedriskajām organizācijām, kuras darbojas šādā jomā
 • Palīdzība dzīvniekiem un patversmēm

  Šī palīdzība tiek nodrošināta ar brīvprātīgiem ziedojumiem ar mērķi sniegt pienācīgu kopšanu mūsu mazajiem brāļiem, kuri ir palikuši bez pajumtes, ir slimi vai pamesti. Labdaris.lv sadarbojas ar pašvaldībām, valsts un privātajām iestādēm, lai uzlabotu dzīves apstākļus dzīvniekiem patversmēs un nodrošinātu nepieciešamo ārstēšanu. Šis virziens ietver gan līdzekļu vākšanu atsevišķu dzīvnieku glābšanai un patversmju atbalstīšanai, gan rezerves summas uzkrāšanai neatliekamajiem gadījumiem. Tādiem, kad nav laika ziedojumu vākšanas kampaņai, jo situācijai prasa nekavējošu rīcību un ir apdraudējums dzīvnieku dzīvībai. Šis virziens paredz šādu aktivitāšu finansēšanu un atbalstīšanu:


  • Finanšu palīdzība dzīvnieku patversmēm
  • Finanšu palīdzība maznodrošinātām iedzīvotāju grupām mājdzīvnieku uzturēšanā
  • Finansēšana projektiem, kuros tiek sniegta palīdzība dzīvniekiem
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar privātiem uzņēmumiem, kuru darbības joma ir tendēta uz dzīvniekiem
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar sabiedriskajām organizācijām, kuru darbības joma ir tendēta uz dzīvniekiem
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar valsts iestādēm un departamentiem
 • Palīdzība sociāli neaizsargātajiem

  Šī palīdzība ir balstīta uz brīvprātīgiem ziedojumiem, kuru mērķis ir palīdzēt
  maznodrošinātajām un neaizsargātajām cilvēku grupām krīzes situācijās. Mēs sniedzam konsultācijas par pieejamajām valsts atbalsta formām, organizējam sociālo palīdzību un veidojam partnerprojektus ar citu uzņēmumu un organizāciju iesaistīšanos. Palīdzība nozīmē gan līdzekļu vākšanu atsevišķiem trūkumcietējiem, gan rezerves summas uzkrāšanu steidzamiem ārkārtas gadījumiem. Tādiem gadījumiem, kad ziedojumu vākšanas kampaņām nav laika, jo situācija prasa tūlītēju reaģēšanu un ir draudi bērnu tiesībām vai dzīvībai. Šis darbības virziens finansē un nodrošina šādas aktivitātes:


  • Konsultācijas par iespējām saņemt valsts nodrošināto sociālo palīdzību
  • Palīdzība ar drēbēm un citām pirmās nepieciešamības mantām maznodrošinātajām ģimenēm, ja palīdzības saņemšana no valsts sociālā dienesta nav iespējama
  • Finansējums projektiem sociālās palīdzības sniegšanai maznodrošinātajām iedzīvotāju grupām
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar privātajiem komercuzņēmumiem noteiktās jomās
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar sabiedriskajām organizācijām noteiktās jomās
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar valsts iestādēm un departamentiem
 • Palīdzība traģēdiju un katastrofu upuriem

  Šī palīdzība ir balstīta uz brīvprātīgiem ziedojumiem ar mērķi nodrošināt psiholoģisko un materiālo palīdzību cietušajiem ārkārtas situācijās. Lai sasniegtu mērķi, mēs piesaistām arī partnerpalīdzību no uzņēmumiem un organizācijām, kuras darbojas līdzīgās jomās. Šis virziens ietver gan līdzekļu vākšanu atsevišķu cilvēku negadījumiem, gan rezerves summas uzkrāšanu krīzes situācijām. Tādām, kad nav laika rīkot ziedojumu vākšanas kampaņu, jo situācija prasa nekavējošu rīcību un ir apdraudējums cilvēku dzīvībai. Šis virziens finansē un atbalsta šādas aktivitātes:


  • Konsultācijas cietušajiem par iespējām saņemt palīdzību no valsts
  • Tūlītēja finanšu un citas nepieciešamās palīdzības sniegšana cietušajiem
  • Katastrofu un ārkārtas situāciju novēršanas projektu finansēšana
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar privātajiem komercuzņēmumiem, kuri darbojas līdzīgās jomās
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar sabiedriskām organizācijām, kuras darbojas līdzīgās jomās
  • Sadarbība un kopīgi projekti ar valsts iestādēm un departamentiem
 • Starptautiskās palīdzības fonds

  Šī palīdzība ir balstīta uz brīvprātīgiem ziedojumiem, kuru mērķis ir sniegt palīdzību trūkumcietējiem no visas pasaules. Neatkarīgi no dzīvesvietas valsts vai etniskās piederības utt. Mēs uzskatām, ka nelaimēm un traģēdijām nav valstu robežu un nacionalitātes. Un mēs esam pārliecināti, ka kopīgiem spēkiem visi pasaules iedzīvotāji varēs izdarīt daudz vairāk labuma visā pasaulē.


  • Finanšu palīdzība slimiem cilvēkiem un invalīdiem visās valstīs
  • Finanšu palīdzība dzīvnieku un ekoloģijas aizsardzībai
  • Finanšu palīdzība trūcīgajiem cilvēkiem un ģimenēm
  • Finanšu palīdzība katastrofu un ārkārtas situāciju upuriem.

Kopējie darbības principi

 • Bez administratīvajiem izdevumiem

  Bez administratīvajiem izdevumiem

  Fonds Labdaris.lv strādā bez administratīvajiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka pilnīgi visi līdzekļi, ko esat ziedojis, nonāk tieši tam mērķim, kam esat to paredzējis. Katru centu izlieto grūtībās nonākušo personu dzīves uzlabošanai vai glābšanai. Jūsu ziedojumus neizmanto algām, telpu īrei vai citu administratīvo izdevumu segšanai.

 • Caurskatāmība un aizsardzība pret krāpniecību

  Caurskatāmība un aizsardzība pret krāpniecību

  Lai aizsargātu ziedotāju intereses un maksimālu caurspīdīgumu, Labdaris.lv sniedz gan detalizētas finanšu atskaites, gan informāciju par to, kā klājas palīdzības lūdzējiem. 100% pārliecību par līdzekļu izlietojumu garantē tas, ka ziedojumus nepārskaita uz privātpersonu kontiem, bet gan izmanto preču un pakalpojumu tiešai apmaksai.

 • Tūlītēja palīdzība

  Tūlītēja palīdzība

  Ir gadījumi, kad palīdzība nepieciešama nekavējoties. Labdaris.lv spēj palīdzēt arī šādās situācijās. Ir izveidots speciāls rezerves fonds, kurā uzkrāj mērķa ziedojumus neatliekamām situācijām. Tāpat pastāv fondi, kas paredzēti ātrai noteikta veida palīdzības sniegšanai, piemēram, bērnu pārtikas iegādei.

 • Ārpus politikas

  Ārpus politikas

  Labdaris.lv ir sabiedriska organizācija. Tās uzdevums ir strādāt sabiedrības interesēs, neatkarīgi no tā, ko vēlas dažādi politiskie spēki. Fonds nekomentē un neizsaka viedokli par dažādu politisko spēku darbībām un mērķiem. Tas nesadarbojas ar politiskajām partijām un neaizstāv to intereses.

 • Atbildība

  Atbildība

  Fonds uzņemas atbildību par savu darbību gan attiecībā pret palīdzības lūdzējiem, gan ziedotājiem. Labdaris.lv ne vien publicē informāciju par ziedojumu vākšanām, bet cenšas darīt visu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Tāpat Fonds rūpīgi pārbauda palīdzības lūdzējus un ziedojumu vākšanas nepieciešamību.

Ar ko mēs atšķiramies no citiem labdarības fondiem

 • Labdaris.lv

 • VS
 • Cits fonds

Atbildes uz jautājumiem

Ja neatradāt atbildi, droši sazinieties ar mums: labdaris@labdaris.lv

3 veidi kā tu vari palīdzēt

 • Ziedojumi

  Lai kopā paveiktu kaut ko lielu, katram ir jāpalīdz tikai nedaudz. Pat dažiem centiem var būt dzīvības cena.

 • Informēšana

  Tikai tie, kas zinās, ka nepieciešama palīdzība, varēs to sniegt. Nekautrējies! Padod informāciju tālāk!

 • Apvienošanās

  Dalīta bēda ir pusbēda. Saziņa ar cilvēkiem, kas ir bijuši grūtībās, palīdzēs smagākajos brīžos. Esi līdzās!