• Palīdzība veselības problēmu gadījumā

  • 200
  • 100
  • 50
  • 30
  • 10
  • 5
  • CITA SUMMA
  • 15
  Fonda uzkrājums:
  331.08 €
  • Palīdzība dzīvniekiem un patversmēm

  • 200
  • 100
  • 50
  • 30
  • 10
  • 5
  • CITA SUMMA
  • 15
  Fonda uzkrājums:
  560.36 €
  • Palīdzība sociāli neaizsargātajiem

  • 200
  • 100
  • 50
  • 30
  • 10
  • 5
  • CITA SUMMA
  • 15
  Fonda uzkrājums:
  240.99 €
  • Palīdzība traģēdiju un katastrofu upuriem

  • 200
  • 100
  • 50
  • 30
  • 10
  • 5
  • CITA SUMMA
  • 15
  Fonda uzkrājums:
  605.11 €
  • Starptautiskās palīdzības fonds

  • 200
  • 100
  • 50
  • 30
  • 10
  • 5
  • CITA SUMMA
  • 15
  Fonda uzkrājums:
  1209501.50 €

Viņiem nepieciešams Jūsu atbalsts

 • Cīnās ar
  slimību

  Cīnās ar
  slimību

 • Dzīvnieki
  nelaimē

  Dzīvnieki
  nelaimē

 • Sociāli
  maznodrošinātie

  Sociāli
  maznodrošinātie

 • Katastrofu
  upuri

  Katastrofu
  upuri

 • Starptautiska
  palīdzība

  Starptautiska
  palīdzība

Uz doto brīdi 91 projektiem ir sniegta palīdzība

3 veidi kā tu vari palīdzēt

 • Ziedojumi

  Lai kopā paveiktu kaut ko lielu, katram ir jāpalīdz tikai nedaudz. Pat dažiem centiem var būt dzīvības cena.

 • Informēšana

  Tikai tie, kas zinās, ka nepieciešama palīdzība, varēs to sniegt. Nekautrējies! Padod informāciju tālāk!

 • Apvienošanās

  Dalīta bēda ir pusbēda. Saziņa ar cilvēkiem, kas ir bijuši grūtībās, palīdzēs smagākajos brīžos. Esi līdzās!

Labdaris.lv mērķis

Uzzinot par notikušu nelaimi, mēs bieži nodomājam – ar mums nekas tāds nekad nenotiks. Nekas tāds nekad nenotiks ar maniem radiniekiem un tuviem cilvēkiem. Tas nekad nenotiks manā pilsētā. Un tas nekad nenotiks manā valstī.

Strādājot sociālās palīdzības jomā, mēs katru dienu saskaramies ar neparedzētām situācijām, kurās cilvēki ir izrādījušies pavisam bezpalīdzīgi. Jo viņi pat iedomāties nevarēja, ka ar viņiem kas tāds var notikt. Un tad mēs sapratām: cieš tie, kurus nelaime pārsteidza negaidīti. Un viņu vietā var nonākt jebkurš no mums.

Diemžēl arī mūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad mēs būtu varējuši palīdzēt, taču ir bijis par vēlu. Tāpēc ir pienācis laiks rīkoties. ES un TU, jebkurš garāmgājējs, ko mēs katru dienu redzam - mēs esam tie cilvēki, kas patiesībā atrodas tikai domas attālumā viens no otra. Kopā mēs varam izveidot uzkrājumu nelaimes gadījumiem. Protams, ka mēs katrs ceram, ka tāda diena nekad nepienāks. Bet mēs visi esam piedzīvojuši situāciju, kad paņēmuši līdzi lietussargus tā arī tos neizmantojām, jo tieši todien nelija. Vai ne? Kāds iebildīs: “Visiem nav iespējams palīdzēt!”. Mēs atbildēsim: “Mēs gribam būt gatavi rīkoties operatīvi, ja nu nelaime notiek”. Nereti no veiksmes vai neveiksmes mūs šķir tikai mirklis, kas nosaka visu.

Tieši tādēļ mēs esam organizējuši palīdzības sniegšanu trūkumcietējiem piecos virzienos, ieskaitot rezerves uzkrājuma summas izveidošanu. Mūsu sabiedrība ir līdzīga audeklam, kur katrs diedziņš ir cilvēks, kurš ir cieši saistīts ar citiem. Lai audekls sanāktu skaists un gluds, katram diedziņam ir jāiegulst gludi. Tāpat ir ar mūsu dzīvēm: ja ir notikusi nelaime, tā ietekmē arī visus apkārtējos. Palīdzot citiem, mēs padarām visu mūsu sabiedrību labāku. Esi ar mums! Nestāvi malā un palīdzi!Labdaris.lv atšķirība no citiem labdarības fondiem

Labdaris.lv pārstāvju komanda

Kā strādā tautas atbalsts labdaris.lv?

 • Bez administratīvajiem izdevumiem

  Jūsu ziedojumus neizmanto algām, telpu īrei vai citu administratīvo izdevumu segšanai

 • Caurskatāmība pret krāpniecību

  100% pārliecība , ka ziedojumus nepārskaita uz privātpersonu kontiem

 • Tūlītēja palīdzība

  Speciāls rezerves fonds, kurā uzkrāj mērķa ziedojumus neatliekamām situācijām